Proeftuin+Varkenshouderij
Nieuws Proeftuin Varkenshouderij

Proeftuin Varkenshouderij

De proeftuin geeft ruimte voor het laagdrempelig uittesten van een product of dienst binnen een beschermde praktijkgerichte onderzoeksomgeving. Zo wordt kwalitatieve kennis gegenereerd, welke wordt ingezet voor het opleiden en bijscholen van varkenshouders en medewerkers. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van data en allerlei vormen van kennisontsluiting.

Proeftuin Varkenshouderij is een project van Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel, Varkens BV, HAS Hogeschool en AgriSyst BV.

“Wij willen het succes voor de veehouder vergroten door data, kennis, opleiden en innovatie gebundeld aan te bieden en de ondernemers hier beter bekend mee te maken.”

Proeftuin Varkenshouderij voor varkenshouders
De Proeftuin resulteert in gebundelde informatie(pakketten) voor de varkenshouder en zijn medewerker en daardoor in een efficiënte manier van kennis vergaren. Daarnaast draagt de Proeftuin bij aan de ontwikkeling van één loket voor kennisvragen. Een plek waar varkenshouders terecht kunnen om nieuwe en praktische informatie op te halen voor toepassing op het eigen bedrijf.

Proeftuin Varkenshouderij voor het bedrijfsleven:
De proeftuin geeft bedrijfsleven ruimte voor het laagdrempelig uittesten van een product of dienst binnen een beschermde praktijkgerichte onderzoeksomgeving. Nieuwe kennis komt beschikbaar voor het bedrijf en brede toepassing in de praktijk. Data verzameling, registratie en analyse is een belangrijk onderdeel.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.


Laatste kennispartner artikelen


Nieuws over Proeftuin Varkenshouderij

Over Proeftuin Varkenshouderij

Proeftuin Varkenshouderij is een project van Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel, Varkens BV, HAS Hogeschool en AgriSyst...

Lees verder »


Meer van Proeftuin Varkenshouderij

Meer artikelen van Proeftuin Varkenshouderij »