Redactie

Uitgever
AgriPers BV, Wageningen

Management
Bas Gregoor/Esther de Snoo

Coördinatie en content
Jos Thelosen, Coördinatie en redactie: 06 - 38 70 91 87
John Lamers, Redactie: 06 - 30 36 95 59
Janita van Dijk, Vormgeving

Redactieadres
Varkens
Dr. Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
Postbus 240
8000 AE Zwolle.
info@varkens.nl