Alternatief+voor+monitoring+geboorte+PRRS+viremische+biggen
Partner HIPRA

Alternatief voor monitoring geboorte PRRS viremische biggen

HIPRA biedt vanaf vandaag aan om de aanwezigheid van het PRRS-virus op te sporen via monsters van tongetjes van doodgeboren biggen. Het verzamelen van deze monsters is eenvoudig en biedt een oplossing voor bedrijven waar het verzamelen van processing fluids bij het castreren en/of couperen van staartjes geen optie is.

Aan de hand van de PCR-resultaten kan bepaald worden of de doodgeboren biggen positief zijn voor PRRS en of er dus viremische biggen geboren worden. Daarnaast is, bij een voldoende hoge virusload, sequencing mogelijk. Als er viremische biggen geboren worden, die tijdens de dracht besmet zijn, zal de focus van de PRRS-aanpak bij het stabiliseren van de zeugenstapel moeten liggen.

Het harmoniseren van de immuunstatus van gelten en zeugen is daarbij een belangrijke factor. Het onderzoek op tongetjes wordt opgestart en uitgevoerd in overleg met uw dierenarts en een HIPRA Technical Services Manager. Uw dierenarts zal met u de uitslag evalueren.

Wilt u praktische informatie over de monstername ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts of een van onze varkensdierenartsen: Maartje Wilhelm 06-82645058, Josine Beek 06-82991395, Linda Peeters 06-14310007, Denise Meijer 06-82158554 of Theo Vercammen 06-30249632.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »